Skip to main content

Pennsylvaanisch Deitsch

Geb Acht: Wann du Deitsch schwetze duscht, kannscht du Hilf in dei eegni Schprooch koschdefrei griege. Ruf 800-524-9242 odder (TTY: 888-781-4262) uff.

}